MALI OGLASI
02.06.2020 | Mate Uzinić

PRESVETO TROJSTVO Ljubav traži druge da ih ljubi

Autor: Libero Portal
Foto: Željko Tutnjević / Libero Portal
Ljubav traži druge da ih ljubi
"Nemamo odgovor na pitanje zašto se događaju nesreće, bolesti, smrti, a niti možemo objasniti kako su ljudi mogli činiti i nadalje čine toliko zla"

Proteklih mjeseci dosta smo molili, a i nastavljamo moliti, se zaustavi pandemija Covida-19 i za sve one koje su, bilo pogođenošću bilo odgovornošću, trebali našu molitvenu podršku. Na internetu sam vidio čak i neke grafikone kojima se i znanstveno želi pokazati uspješnost molitve u borbi s ovom izazovnom situacijom. Naravno da su smiješni takvi pokušaji.  A i bez znanosti su vrlo lako oborivi. Ako se situacija u nekim dijelovima svijeta popravila, ona je još uvijek daleko od toga da možemo reći da je riješena. U ovom je trenutku u drugim dijelovima svijeta ta situacija jednako teška, a možda i teža jer se radi o zemljama s lošijim zdravstvenim sustavima.  Ovo nam nameće pitanje o potrebi molitve, ali i o Bogu koji sve to dozvoljava. Čini nam se kao da mu nije stalo, kao da nas je ostavio same, kao da ne čuje. Nije to tako samo u ovoj situaciji koju mnogi ne smatraju uopće ozbiljnom pa se brinu oko potpuno nevažnih stvari koje pretvaraju u najveće teološke probleme, poput one o pričesti na ruku ili usta. Općenito se u suočavanju s patnjom, osobito patnjom djece i nevinih, ali i s prividnom nemoći naše molitve jer nam se čini da sve ostaje isto, nameće pitanje o Bogu i njegovoj dobroti, pa i o njegovom postojanju. 

 

Kršćanski odgovor na takva pitanja nije ignoriranje tih pitanja, dapače. On je još manje dokazivanje onog što nije moguće dokazati.  Kršćanski odgovor na ta pitanja je otajstvo vjere kojemu se u središtu, kao otajstvo iznad svih otajstava, nalazi vjera u otajstvo koje danas osobito ističemo i slavimo kao našu kršćansku posebnost, a to je otajstvo Presvetog Trojstva. Tim otajstvom i našom vjerom u to otajstvo ne možemo dati sigurne odgovore na pitanja zašto Bog dozvoljava i ne sprječava zlo i bolest i postoji li on uopće.  I zašto on, kako nam se prividno čini, ne čuje naše molitve.  Ali možemo nešto drugo.  Možemo nazrijeti Boga koji nije daleki i nezainteresirani Bog. Boga kojemu je stalo do nas, Boga koji nas ljubi. U istini naše kršćanske vjere da je Bog Trojstvo nalazi se naša nada da patnja, bolest, smrt, sve ono što nam se negativno događa, može pronaći i nalaze jedan drugačiji, logičniji odgovor od onog koji nam nameće suočavanje s tim neshvatljivim trenucima boli i patnje. Kad kažemo da vjerujemo da je Bog jedan i trojstven mi, zapravo, ispovijedamo vjeru u Božje stvaranje. I ispovijedamo vjeru u povijest spasenja, koja je svoj vrhunac imala u vazmenom otajstvu muke, smrti i uskrsnuća Isusa Krista koje smo nedavno slavili. I ispovijedamo vjeru u Božju trajnu prisutnost u Crkvi i nama po Duhu Svetomu posvetitelju. Mi tim, zapravo, kažemo da je Bog Ljubav. A Bog, jer je Ljubav, „mora“ ljubiti. 

 

Ne postoji ljubav u prazno, ljubav koja nije usmjerena prema nekome. Koga Bog, koji je Ljubav, ljubi? Odgovor na ovo pitanje je višestruk. On treba poći najprije od nas samih. Iako nam se situacije koje se događaju svaki dan i uvijek ponovno, čine neshvatljivima i u njima nam se i ne čini baš uvijek vidljivijom Božja ljubav prema nama, zbog naše otvorenosti nadi mi kršćani ćemo reći da Bog nas ljubi. I ne samo nas, nego da on ljubi sve ljude. Svi su ljudi, oni koji su živjeli prije nas i oni koji će živjeti nakon nas, oni koji oplakuju svoje žrtve ili su sami žrtva, ali i, koliko god da nam je to neshvatljivo, čak i oni koji su druge pretvorili u žrtve, da i oni, oni koje Bog ljubi. Ovaj odgovor, koliko god da smo mi ljudi Bogu važni, a dokazao je to utjelovljenjem i otkupljenjem u Isusu Kristu, nije ipak dostatan da bismo mogli reći da je Bog Ljubav. Mi smo se, naime, pojavili „tek“ prije nekoliko milijuna godina. Koga je Bog ljubio prije nego li je nas bilo? Možda možemo reći da je prije nas ljubio druga bića na zemlji ili, zašto ne, neka druga bića u svemiru. Uostalom, kako netko s pravom reče, vjera u postojanje vanzemaljaca nije u kontradikciji s vjerom u Boga. Ali i svemir postoji tek petnaestak milijardi godina. Zato nam se postavlja pitanje koga je Bog, kojeg definiramo kao Ljubav, ljubio prije toga. Vjerujemo u anđele, ona dobra duhovna bića koja Boga ljube i Bogu služe, ali i ona pala duhovna bića koja Boga mrze i ne žele mu služiti. I njih Bog ljubi! Ali i oni imaju svoj početak. Koga je Bog ljubio prije anđela?

 

Odgovor na ovo pitanje daje kršćanska objava, a sadržan je u našem ispovijedanju vjere u jednog Boga i tri božanske osobe Oca, Sina i Duha Svetoga. Taj odgovor je da je Bog Ljubav u sebi samome, da je on Ljubav odvijeka, prije vremena, prije nego su stvoreni anđeli, prije nego je postojao svemir, prije nego je nastala zemlja i na zemlji čovjek. Bog Otac odvijeka u sebi samome ljubi drugu božansku osobu Sina, neizmjernom ljubavlju koja čini treću božansku osobu Duha Svetoga. U svakoj ljubavi su uvijek prisutne tri stvarnosti ili subjekta: koji ljubi, koji je ljubljen i ljubav koja ih ujedinjuje. Ondje gdje je Bog shvaćen isključivo kao apsolutna moć nema nikakve potrebe postojanja više osoba. Moć, kako nam to svjedoče tragična iskustva prošlosti i diktatura, ali i nekih sadašnjih situacija koje nam pokazuju da ljudi nisu ništa naučili iz prošlosti, može biti savršeno izvršavana od jedne jedine osobe. Nije, međutim, tako ako se Boga shvati kao apsolutnu ljubav. Ljubav traži druge, traži odnose. 

 

Teologija se poslužila pojmom narav da bi označila Božje jedinstvo i pojmom osoba da bi označila odnose unutar Boga. Zato kažemo da je Bog jedan Bog u tri božanske osobe. Ovo učenje nije kompromis između vjerovanja u jednog Boga i vjerovanja u mnoštvo bogova, nego je korak naprijed u objavi. Tu istinu vjere nismo spoznali zahvaljujući onom što smo mi domislili o Bogu, nego zahvaljujući onom što nam je Bog, najprije u Starom savezu u kojem nam se objavio kao jedan, a zatim i u Novom savezu u kojem nam se objavio kao trojstven, rekao o samome sebi.  Bog se, kako smo čuli u današnjim liturgijskim čitanjima, Mojsiju objavio kao jedan Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću. Sveti Pavao ga, ostajući na liniji vjere u jednog i jedinog Boga naziva Bog ljubavi i mira, ali i opisuje kao Trojstvo poznatim pozdravom: Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama! Opisujući Boga kao onog koji je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni, Isus nam objavljuje da se ljubav koja postoji unutar samog Boga u njemu samome, Isusu Kristu koji je Božji jedinorođeni Sin, izlila i na svu stvorenu stvarnost i na sve ljude. Ovdje otkrivamo ne samo da se nego i kako se ta Očeva ljubav u Sinu širi i dolazi do svakog od nas jer on nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Sve ovo mi možemo spoznati i vjerovati samo zahvaljujući trećoj božanskoj osobi, Duhu Svetome. „Zahvaljujući Duhu Svetom, koji nam pomaže shvatiti Isusove riječi i koji vodi prema svoj istini, vjernici mogu, tako reći, upoznati nutrinu samoga Boga, otkrivajući da on nije beskrajna samoća, nego zajedništvo svjetla i ljubavi, život darovan i primljen u vječnom dijalogu Oca i Sina u Duhu Svetomu – Ljubećemu, Ljubljenomu i Ljubavi“ (Benedikt XVI.).  

 

Nemamo odgovor na pitanje zašto se događaju nesreće, bolesti, smrti, a niti možemo objasniti kako su ljudi mogli činiti i nadalje čine toliko zla. Prema nekim podacima u svijetu se napravi 45 milijuna pobačaja godišnje. Ne možemo sa sigurnošću znati da li nas Bog uslišava u našim molitvama i kako.  Ali kršćanska nam vjera daje nadu da nas Bog, kojega u Duhu Svetomu koji nam je darovan spoznajemo kao Boga koji je jedan i trojstven, u tome i usprkos tome ljubi, jer on je trojstvena ljubav. Tu nadu o Bogu koji je Ljubav i koji nas uvijek i bez obzira na sve ljubi, svojim dolaskom među nas objavio nam je u svoj svojoj veličini Isus Krist. Svugdje gdje jesmo i bez obzira tko smo, trojstveni Bog koji nas ljubi u nama i po nama, u Duhu Svetome koji nam je darovan, svoju ljubav želi širiti na druge. On želi da i drugi otkriju da ih on ljubi, kako bi se i oni uključiti u odnos s Bogom i s nama postali uključeni u trojstveni odnos njegove unutarbožanskeljubavi, one ljubavi koja u jednom Bogu čine tri božanske osobe Oca, Sina i Duha Svetoga, odnosno Ljubećeg, Ljubljenog i Ljubav.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Ocijenite članak
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu? Zatvori
Pošalji
Glas Grada - Tiskana izdanja
Glas Grada 852
Glas Grada 851
Glas Grada 850
Glas Grada 849
Glas Grada 848
Glas Grada 847
GLAS GRADA 846
Glas Grada 845
Glas Grada 844
Glas Grada 843
Glas Grada 842
Glas Grada 841
Glas Grada 840
Glas Grada 839
Glas Grada 838
Glas Grada 837
Glas Grada 836
Glas Grada 835
Glas Gada 834
Glas Gada 833
Glas Grada 832
Glas Grada 831
Glas Grada 830
Glas Grada 829
Glas Grada 828
Glas Grada 827
Glas Grada 826
Glas Grada 825
Glas Grada 824
Glas Grada 823
Glas Grada 821/822
Glas Grada 820
Glas Grada 819
Glas Grada 818
Glas Grada 817
Glas Grada 816
Glas Grada 815
Glas Grada 814
Glas Grada 813
Glas Grada 812
Glas Grada 811
Glas Grada 810
Glas Grada 809
Glas Grada 808
Glas Grada 807
Glas Grada 806
Glas Grada 805
Glas Grada 804
Glas Grada 803
Glas Grada 802
Glas Grada 801
GLAS GRADA 800
Glas Grada 799
Glas Grada 798
Glas Grada 797
Glas Grada 196
Glas Grada 795
Glas Grada 794
Glas Grada 793
Glas Grada 792
Glas Grada 791
Glas Grada 790
Glas Grada 789
Glas Grada 788
Glas Grada 787
Glas Grada 786
Glas Grada 785
Glas Grada 784
Glas Grada 783
Glas Grada 782
Glas Grada 781
Glas Grada 780
Glas Grada 779
Glas Grada 778
Glas Grada 777
Glas Grada 776
Glas Grada 775
Glas Grada 774
GLAS GRADA 773
Glas Grada 772
Glas Grada 771
Glas Grada 770
Glas Grada 769
Glas Grada 768
Glas Grada 767
Glas Grada 766
Glas Grada 765
Glas Grada 764
Glas Grada 763
GLAS GRADA 762
Glas Grada 761
Glas Grada 760
Glas Grada 759
Glas Grada 758
Glas Grada 757
Glas Grada 756
Glas Grada 755
Glas Grada 754
Glas Grada 753
Glas Grada 752
Glas Grada 751
GLAS GRADA 750
Glas Grada 749
Glas Grada 748
GLAS GRADA 747
GLAS GRADA 746
GLAS GRADA 745
GLAS GRADA 743/744
GLAS GRADA 742
Glas Grada 741
Glas Grada 740
Glas Grada 739
Glas Grada 738
Glas Grada 737
Glas Grada 736
Glas Grada 735
Glas Grada 734
Glas Grada 733
Glas Grada 732
Glas Grada 731
Glas Grada 730
Glas Grada 729
Glas Grada 728
Glas Grada 727
Glas Grada 726
Glas Grada 725
Glas Grada 724
Glas Grada 723
Glas Grada 722
Glas Grada 721
Glas Grada 720
Glas Grada 718/719
Glas Grada 717
Glas Grada 716
Glas Grada 715
Glas Grada 714
Glas Grada 713
Glas Grada 712
Glas Grada 711
Glas Grada 710
Glas Grada 709
Glas Grada 708
Glas Grada 707
Glas Grada 706
Glas Grada 705
Glas Grada 704
Glas Grada 703
Glas Grada 702
Glas Grada 701
Glas Grada 700
Glas Grada 699
Glas Grada 698
Glas Grada 697
Glas Grada 696
Glas Grada 695
Glas Grada 694
Glas Grada 693
Glas Grada 692
Glas Grada 691
Glas Grada 690
Glas Grada 689
Glas Grada 688
Glas Grada 687
Glas Grada 686
Glas Grada 685
Glas Grada 684
Glas Grada 683
Glas Grada 682
Glas Grada 681
Glas Grada 680
Glas Grada 679
Glas Grada 678
Glas Grada 677.
Glas Grada 676
Glas Grada 675
Glas Grada 674
Glas Grada 673
Glas Grada 672
Glas Grada 671
Glas Grada 670
Glas Grada 669
Glas Grada 668
Glas Grada 666/7
Glas Grada 665
Glas Grada 664
Glas Grada 663
Glas Grada 662
Glas Grada 661
Glas Grada 660
Glas Grada 659
Glas Grada 657
Glas Grada 656
Glas Grada 655
Glas Grada 654
Glas Grada 653
Glas Grada 652
Glas Grada 651
Glas Grada 650
Glas Grada 649
Glas Grada 648
Glas Grada 647
Glas Grada 646
Glas Grada 645
Glas Grada 644
Glas Grada 643
Glas Grada 642
Glas Grada 641
Glas Grada 640
Glas Grada 639
Glas Grada 638
Glas Grada 637
Glas Grada 636
Glas Grada 635
Glas Grada 634
Glas Grada 633
Glas Grada 632
Glas Grada 631
Glas Grada 630
Glas Grada 629
Glas Grada 628
Glas Grada 627
Glas Grada 626
Glas Grada 625
Glas Grada 624
Glas Grada 623
Glas Grada 622
Glas Grada 621
Glas Grada 620
Glas Grada 619
Glas Grada 618
Glas Grada 617
Glas Grada 616
Glas Grada 614 / 615
Glas Grada 613
Glas Grada 612
Glas Grada 611
Glas Grada 610
Glas Grada 609
Glas Grada 608
Glas Grada 607
Glas Grada 606
Glas Grada 605
Glas Grada 604
Glas Grada 603
Glas Grada 602
Glas Grada 601
Glas Grada 600
Glas Grada 599
Glas Grada 598
Glas Grada 597
Glas Grada 596
Glas Grada 595
Glas Grada 594
Glas Grada 593
Glas Grada 592
Glas Grada 591
Glas Grada 590
Glas Grada 589
Glas Grada 588
Glas Grada 587
Glas Grada 586
Glas Grada 585
Glas Grada 584
Glas Grada 583
Glas Grada 582
Glas Grada 581
Glas Grada 580
Glas Grada 579
Glas Grada 578
Glas Grada 577
Glas Grada 576
Glas Grada broj 575
Glas Grada 574
Glas Grada 573
Glas Grada 572
Glas Grada 571
Glas Grada 570
Glas Grada 569
Glas Grada 568
Glas Grada 567
Glas Grada 566
Glas Grada 565
Glas Grada 564
Glas Grada 562-563
Glas Grada 561
Glas Grada 560
Glas Grada 559
Glas Grada 558
Glas Grada 557
Glas Grada 556
Glas Grada 555
Glas Grada 554
Glas Grada 553
Glas Grada novi broj
Glas Grada 551
Glas Grada 550
Glas Grada 549
Glas Grada 548
Glas Grada 547
Glas Grada 546
Glas grada 545
Glas Grada 544
Glas Grada 543
Glas Grada 542
Glas Grada 541
Glas Grada 540
Glas Grada 539
Glas Grada 538
Glas Grada 537
Glas Grada 535 / 536
Glas Grada 534
Glas Grada 533
Glas Grada 532
Glas Grada 531
Glas Grada 530
Glas Grada 529
Glas Grada 528
Glas Grada 527
Glas Grada 526
Glas Grada 525
Glas Grada 524
Glas Grada 523
Glas Grada 522
Glas Grada 521
Glas Grada 520
Glas Grada 519
Glas Grada 518
Glas Grada 517
Glas Grada 516
Glas Grada 515
Glas Grada 514
Glas Grada broj 513
Glas Grada 512
Glas Grada 510/511
Glas Grada 509
Glas Grada 508
Glas Grada 507
Glas Grada 506
Glas Grada 505
Glas Grada 496
Glas Grada 497
Glas Grada 498
Glas Grada 499
Glas Grada 500
Glas Grada 502
Glas Grada 504
Glas Grada broj 503
Nazad Naprijed