MALI OGLASI
03.06.2020 | Lukša Lucianović

FELJTON 330 „Iz povijesti dubrovačkog turizma“ Turistički promet krajem 19. i početkom 20. stoljeća (13)

Autor: Libero Portal
Foto: Glas Grada
Turistički promet krajem 19. i početkom 20. stoljeća (13)
Iz te zapuštene, a time i siromašne Dalmacije, državna je blagajna 1904. godine ubirala 10,000.000 kruna u vidu državnih poreza, carina i monopola

Da je Austrija više htjela pomoći privredni razvoj Dalmacije, ona je to mogla – piše u nastavku Ivo Perić. Njen znatno nebrižan odnos prema Dalmaciji tumačio se, pored ostalog, i time što ona nije bila sigurna »kako će se riješiti pitanje kome da pripadne Dalmacija«. Naime, da li će Dalmacija ostati i dalje u okviru austrijskog dijela Monarhije ili će ući u sklop ugarskog dijela Monarhije! Nebriga vladajućih vrhova Austrije da osjetnije pomognu u buđenju i razvijanju privrednih potencijala Dalmacije izazivala je kritičke opaske, upućene tim vladajućim vrhovima, i od nekih krugova iz Beča. Kritizirajući tu nebrigu bečki je industrijalac Aleksandar König upozoravao: »Ja tvrdim, da bi Dalmaciju, radi njezina položaja na Sredozemnom moru, radi njenih mnogobrojnih, divnih, dragocjenih luka, Austrija morala osvojiti, kad je ne bi imala. Bez Dalmacije Austrija se ne može uzdržati kao velika sila«. Iz te zapuštene, a time i siromašne Dalmacije, državna je blagajna 1904. godine ubirala 10,000.000 kruna u vidu državnih poreza, carina i monopola. Pokrajinski je budžet Dalmacije, od pokrajinskih poreza i raznih taksa, raspolagao tada samo sa 1,400.000 kruna, a budžeti svih 85 dalmatinskih općina, od općinskih poreza i prireza, imali su u to vrijeme tek 2,600.000 kruna. Očito, država je iz Dalmacije najviše izvlačila, a najmanje joj davala. Jedan kritičar takve državne politike upozoravao je da je Dalmacija »najpasivnija pokrajina« među pokrajinama austrijskog dijela Monarhije i, kao zapuštena i prepuštena sama sebi, da se doima kao »pepeljuga«.

Poslije Riječke rezolucije, koja je svojim antiaustrijskim političkim usmjerenjem zadala veliku brigu austrijskim vladajućim vrhovima, austrijska se vlada više interesira za mogućnosti privrednog uzdizanja Dalmacije i to, dakako, ne zbog tog uzdizanja, već »zbog jačanja političkog utjecaja Beča u Dalmaciji«.

 

 

Izgradnja hotela u Dubrovniku, Šibeniku, Makarskoj i Kotoru

 

 

Posebna vladina komisija za Dalmaciju bavila se 1909. i pitanjem izrade »programa za unapređenje turizma«, a 1912. u toj se komisiji razmišljalo i o mogućnosti »eventualnog privlačenja stranog kapitala za razvitak dalmatinskog turizma«. Od četiri manja hotela, koje je — prema zamisli te komisije u 1913. godini — trebalo podići u Dalmaciji, jedan je bio predviđen u Dubrovniku, a ostali u Šibeniku, Makarskoj i Kotoru. Iznoseći svoj stav prema toj zamisli, dalmatinski je namjesnik, Marij Attems, ukazivao da bi se zatad Šibenik i Dubrovnik mogli izuzeti, jer da u njima »već postoje odgovarajući objekti za smještaj putnika«. Ta se »vladina akcija« nije u Dubrovniku ničim korisnim oživotvorila.

 

 

Uopće uzevši, od nekih potpornih akcija i pogotovo od obećanja iz Beča u interesu Dalmacije, a time i u interesu Dubrovnika kao dijela te pokrajine, malo se realiziralo. Napredak turizma ovisio je i o svakoj pomoći sa strane, ali veoma mnogo i o poduzetnosti »na licu mjesta«. Svoju ulogu u razvijanju turizma sve osvještenije osjećao i taj osjećaj, koliko mu je to bilo moguće, pretvarao u vlastite akcije. Jer, u razvoju turizma Dubrovnik je vidio jednog od važnih čimbenika svoga privrednog života i sveukupnog napretka.

 

 

 

 

HTZ: Intenzivna promotivna kampanja na sedam europskih tržišta

 

 

 Hrvatska turistička zajednica provodi veliku promotivnu kampanju The Vacation You Deserve Is Closer Than You Think“ na sedam europskih tržišta i to u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj. 

Kampanja će biti aktivna  tijekom lipnja i srpnja, a provodi se intenzivnim oglašavanjem na društvenim mrežama Facebook i Instagram, oglašavanjem na Youtubeu, plasiranjem oglasa putem najgledanijih TV kanala, najčitanijih portala i tiskovina na pojedinom tržištu te kroz vanjsko oglašavanje na billboardima, city lightsovima i digitalnim panelima. Promotivni materijali i oglasi kreirani za oglašavanje prilagođeni su na svih šest jezičnih varijanti te uključuju turističke proizvode koji su nabolje prihvaćeni na određenim tržištima i motiv su dolaska gostiju u ovo doba godine, a to su sunce i more, nautika, prirodne ljepote, aktivni turizam kroz cycling, kamping, ali i kulturna ponuda. U sklopu kampanje kreiran je i novi promotivni videood 30 i 15 sekundi koji će biti korišten za oglašavanje na online i offline kanalima na navedenim tržištima. 

 

 

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio prvo redovno 

ispitivanje kakvoće mora u 2020.

 

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko-neretvanske županije za 2020. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je prvo redovno ispitivanje mora na 119 plaža u razdoblju od 18. do 28. svibnja 2020. godine. Uzorci mora na svih 119 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08).

Od ukupno 119 plaža, more na 115 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće. More je na plažama Medvinjak i Prigradici na Korčuli bilo dobre kakvoće, dok je na plažama Hotela Feral i Prižba na Korčuli more bilo zadovoljavajuće kakvoće. Na plaži Montun u općini Orebić more nije bilo moguće uzorkovati zbog građevinskih radova.

 

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize. 

 

 

Turističke agencije izborile produžetak mjera za očuvanje radnih mjesta

 

 

Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) predložila je Ministarstvu turizma konkretne mjere vezane uz opstanak turističkih agencija u situaciji koronakrize te im je onemogućeno poslovanje i naneseni veliki gubici. Hrvatski zavod za zapošljavanje prihvatio je argumente UHPA-e i uključio turističke agencije u potpore za lipanj. 

 

"Iako je uslijed popuštanja mjera turističkim agencijama omogućen rad, većina kolega, pa i ja osobno, s pravom se pita ima li svrhe otvarati poslovnice u trenutku u kojem, unatoč dobroj epidemiološkoj situaciji, turističke agencije i dalje imaju propisane najrigoroznije uvjete za poslovanje što nam dodatno otežava već ionako tešku situaciju. U takvim uvjetima, inzistirali smo na produženju potpora od strane HZZ-a i zadovoljni smo što su naši argumenti upućeni prema Ministarstvu turizma prihvaćeni", ističe Tomislav Fain, predsjednik UHPA-e.


 Potpore mjera za očuvanje radnih mjesta važna su ali ne i jedina potpora koju turističke agencije trebaju i očekuju jer, za razliku od drugih uslužnih djelatnosti kojima je omogućen rad i koje su u mogućnosti ostvariti promet i osigurati likvidnost poslovanja, agencije to, prema optimističnim procjenama, neće biti u mogućnosti do ljeta 2021. godine.


 Zato je od iznimne važnosti osigurati daljnji kontinuitet potpora za očuvanje radnih mjesta, ali i dodatnih mjera na kojima UHPA inzistira: odgodi plaćanja ostalih javnih davanja čija je naplata u nadležnosti Porezne uprave te plasmanu novih linija za osiguranje likvidnosti s duljim periodom korištenja i osiguranju bespovratnih potpora sektoru kroz sredstva EU.


 „Pozdravljamo otvaranje granica i napore koji se ulažu da se turistička slika Hrvatske kao sigurne destinacije plasira širom Europe, ali moramo biti svjesni da svojim trenutnim aktivnostima udaramo temelje za turističku sezonu 2021. koja će biti pravi pokazatelj jesmo li se, i u kolikoj mjeri, oporavili od posljedica ovih trenutnih događanja. Iako sam vječiti optimist, svjestan sam da mnoge turističke agencije neće biti u mogućnosti poslovati bez podrške države te očekujemo daljnju podršku i donošenje mjera u suradnji sa strukom", zaključuje Fain.

 

 

Na prestižnom američkom festivalu hrvatski filmovi opet među najboljima

 

 

Na prestižnom američkom festivalu The Telly Awards hrvatski filmovi ponovo su dobili niz nagrada. Na festival, ove godine održan 41. put, pristiglo je više od 13.000 prijava iz cijelog svijeta, a nagrađeni su radovi nekih od cijenjenih reklamnih agencija, televizijskih postaja, produkcijskih kuća i izdavača. 

 

Telly Awards dodjeljuje žiri, odnosno članovi Vijeća koje čini više od 200 članova, aktivnih stručnjaka s raznih područja televizije, marketinga itd.
Filmovi producentske kući Balduči Film nagrađeni su s tri velike nagrade i to: 

• CROATIA YOUR NEXT FILMING DESTINATION - zlato za najbolji film u kategoriji promotivni film Travel/Tourism
• CROATIA YOUR NEXT FILMING DESTINATION – zlato u kategoriji Branded ContentVideography/Cinematography, za što je zaslužan snimatelj Jalil Armijo
• RIJEKA I MISS YOU – srebro u kategoriji Branded ContentTravel/Tourism

Filmovi su snimljeni prema scenariju Spomenke Saraga koja je ujedno i producentica filmova, u režiji Herve Tirmarchea i snimatelja i montažera Jalil Armija.
Film RIJEKA I MISS YOU snimljen je za TZ grada Rijeke, a u filmu se pojavljuju i hrvatski glumci: Alen Liverić, Natalija Đorđević, Jana Škrgulja, Edi Ćelića, fotografkinja Iva Znaor i djevojčica Lara Zgrablić. Uz glumce tu su i drugi članovi ekipe: Bobby Grubić, Robert Kalčić i Pavle Kaplanec.
Film CROATIA YOUR NEXT FILMING DESTINATION snimljen je uz potporu Hrvatske turističke zajednice, a snimljen je u svrhu promocije Hrvatske kao odlične destinacije za snimanje svih vrsta filmova.


„Svaka nagrada nas veseli, od najmanje do najveće i svaka je dobrodošla jer djeluje motivirajuće. Često nismo nagrađeni na nekom festivalu, nekad ne uđemo u finalni krug, no ipak i naš sljedeći film pošaljemo na festival svjesni da ne možemo uvijek pobijediti – ali se volimo natjecati i dokazivati. Odabir pobjednika je stvar ukusa žirija, količine prispjelih filmova i često se u masi prijava teško odlučiti tko je bolje – znam to iz vlastitog iskustva kao članica žirija na mnogim festivalima", rekla je producentica i scenaristica nagrađenih filmova Spomenka Saraga.


                                                      

                                                  FILMOVI  UNIQUE DUBROVNIK i DUBROVNIK AND TIME

 

Filmovi iz produkcije BALDUČI FILMA osvojili su u posljednjih 13 godina više od 50 svjetskih nagrada i priznanja, a filmovi UNIQUE DUBROVNIK i DUBROVNIK AND TIME ušli su među 10 najboljih turističkih filmova svijeta.


Do sada su ovi filmovi već osvojili nekoliko nagrada i to: na najvećem turističkom sajmu ITB u Berlinu, na jubilarnom 20. izdanju festivala THE GOLDEN CITY GATE srebrne nagrade te na New York Festivalstakođer srebrnu medalju za film RIJEKA I MISS YOU, a koja se inače dodjeljuje u Las Vegasu tijekom NAB show a, koji kao i ITB u Berlinu nije održan, pa će nagrade biti dostavljene poštom.

 

 

HOK predstavio aplikaciju za ugostitelje "Klikom do brže narudžbe"

 

 

Hrvatska obrtnička komora (HOK) predstavila je u četvrtak digitalnu aplikaciju za ugostitelje "Klikom do brže narudžbe" koja gostima omogućava da uz pomoć pametnog telefona pregleda ponudu ugostiteljskog objekta i naruči sto želi, a ugostiteljima efikasnije poslovanje, izvijestili su iz HOK-a. 

 

Ta bi aplikacija, kako očekuju u HOK-u, trebala olakšati radni proces ugostiteljstva, a gostima pružiti još kvalitetniju uslugu u novim okolnostima, s obzirom da je riječ o tzv. smart servisu, koji na više jezika omogućava gostu da uz pomoć telefona, pa i bez preuzimanja i instaliranja aplikacije te ostavljanja podataka, samo uz korištenje QR koda koji se nalazi na stolu, može brzo i jednostavno naručiti.


Time se i smanjuje vrijeme čekanja narudžbe, osoblju objekta omogućava pregledna statistika u realnom vremenu, a svaki ju ugostiteljski objekt može prilagoditi svojoj ponudi bez dodatnih ulaganja.


"Inicirali smo razvoj ove aplikacije za unapređuje poslovanje svojih članova-ugostitelj, koja će moći besplatno koristiti tri mjeseca, a razmišljamo i kako da to prilagodimo i drugim djelatnostima u HOK-u", istaknuo je predsjednik HOK-a Dragutin Ranogajec. (Hina/FaH)

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Ocijenite članak
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu? Zatvori
Pošalji
Glas Grada - Tiskana izdanja
Glas Grada 852
Glas Grada 851
Glas Grada 850
Glas Grada 849
Glas Grada 848
Glas Grada 847
GLAS GRADA 846
Glas Grada 845
Glas Grada 844
Glas Grada 843
Glas Grada 842
Glas Grada 841
Glas Grada 840
Glas Grada 839
Glas Grada 838
Glas Grada 837
Glas Grada 836
Glas Grada 835
Glas Gada 834
Glas Gada 833
Glas Grada 832
Glas Grada 831
Glas Grada 830
Glas Grada 829
Glas Grada 828
Glas Grada 827
Glas Grada 826
Glas Grada 825
Glas Grada 824
Glas Grada 823
Glas Grada 821/822
Glas Grada 820
Glas Grada 819
Glas Grada 818
Glas Grada 817
Glas Grada 816
Glas Grada 815
Glas Grada 814
Glas Grada 813
Glas Grada 812
Glas Grada 811
Glas Grada 810
Glas Grada 809
Glas Grada 808
Glas Grada 807
Glas Grada 806
Glas Grada 805
Glas Grada 804
Glas Grada 803
Glas Grada 802
Glas Grada 801
GLAS GRADA 800
Glas Grada 799
Glas Grada 798
Glas Grada 797
Glas Grada 196
Glas Grada 795
Glas Grada 794
Glas Grada 793
Glas Grada 792
Glas Grada 791
Glas Grada 790
Glas Grada 789
Glas Grada 788
Glas Grada 787
Glas Grada 786
Glas Grada 785
Glas Grada 784
Glas Grada 783
Glas Grada 782
Glas Grada 781
Glas Grada 780
Glas Grada 779
Glas Grada 778
Glas Grada 777
Glas Grada 776
Glas Grada 775
Glas Grada 774
GLAS GRADA 773
Glas Grada 772
Glas Grada 771
Glas Grada 770
Glas Grada 769
Glas Grada 768
Glas Grada 767
Glas Grada 766
Glas Grada 765
Glas Grada 764
Glas Grada 763
GLAS GRADA 762
Glas Grada 761
Glas Grada 760
Glas Grada 759
Glas Grada 758
Glas Grada 757
Glas Grada 756
Glas Grada 755
Glas Grada 754
Glas Grada 753
Glas Grada 752
Glas Grada 751
GLAS GRADA 750
Glas Grada 749
Glas Grada 748
GLAS GRADA 747
GLAS GRADA 746
GLAS GRADA 745
GLAS GRADA 743/744
GLAS GRADA 742
Glas Grada 741
Glas Grada 740
Glas Grada 739
Glas Grada 738
Glas Grada 737
Glas Grada 736
Glas Grada 735
Glas Grada 734
Glas Grada 733
Glas Grada 732
Glas Grada 731
Glas Grada 730
Glas Grada 729
Glas Grada 728
Glas Grada 727
Glas Grada 726
Glas Grada 725
Glas Grada 724
Glas Grada 723
Glas Grada 722
Glas Grada 721
Glas Grada 720
Glas Grada 718/719
Glas Grada 717
Glas Grada 716
Glas Grada 715
Glas Grada 714
Glas Grada 713
Glas Grada 712
Glas Grada 711
Glas Grada 710
Glas Grada 709
Glas Grada 708
Glas Grada 707
Glas Grada 706
Glas Grada 705
Glas Grada 704
Glas Grada 703
Glas Grada 702
Glas Grada 701
Glas Grada 700
Glas Grada 699
Glas Grada 698
Glas Grada 697
Glas Grada 696
Glas Grada 695
Glas Grada 694
Glas Grada 693
Glas Grada 692
Glas Grada 691
Glas Grada 690
Glas Grada 689
Glas Grada 688
Glas Grada 687
Glas Grada 686
Glas Grada 685
Glas Grada 684
Glas Grada 683
Glas Grada 682
Glas Grada 681
Glas Grada 680
Glas Grada 679
Glas Grada 678
Glas Grada 677.
Glas Grada 676
Glas Grada 675
Glas Grada 674
Glas Grada 673
Glas Grada 672
Glas Grada 671
Glas Grada 670
Glas Grada 669
Glas Grada 668
Glas Grada 666/7
Glas Grada 665
Glas Grada 664
Glas Grada 663
Glas Grada 662
Glas Grada 661
Glas Grada 660
Glas Grada 659
Glas Grada 657
Glas Grada 656
Glas Grada 655
Glas Grada 654
Glas Grada 653
Glas Grada 652
Glas Grada 651
Glas Grada 650
Glas Grada 649
Glas Grada 648
Glas Grada 647
Glas Grada 646
Glas Grada 645
Glas Grada 644
Glas Grada 643
Glas Grada 642
Glas Grada 641
Glas Grada 640
Glas Grada 639
Glas Grada 638
Glas Grada 637
Glas Grada 636
Glas Grada 635
Glas Grada 634
Glas Grada 633
Glas Grada 632
Glas Grada 631
Glas Grada 630
Glas Grada 629
Glas Grada 628
Glas Grada 627
Glas Grada 626
Glas Grada 625
Glas Grada 624
Glas Grada 623
Glas Grada 622
Glas Grada 621
Glas Grada 620
Glas Grada 619
Glas Grada 618
Glas Grada 617
Glas Grada 616
Glas Grada 614 / 615
Glas Grada 613
Glas Grada 612
Glas Grada 611
Glas Grada 610
Glas Grada 609
Glas Grada 608
Glas Grada 607
Glas Grada 606
Glas Grada 605
Glas Grada 604
Glas Grada 603
Glas Grada 602
Glas Grada 601
Glas Grada 600
Glas Grada 599
Glas Grada 598
Glas Grada 597
Glas Grada 596
Glas Grada 595
Glas Grada 594
Glas Grada 593
Glas Grada 592
Glas Grada 591
Glas Grada 590
Glas Grada 589
Glas Grada 588
Glas Grada 587
Glas Grada 586
Glas Grada 585
Glas Grada 584
Glas Grada 583
Glas Grada 582
Glas Grada 581
Glas Grada 580
Glas Grada 579
Glas Grada 578
Glas Grada 577
Glas Grada 576
Glas Grada broj 575
Glas Grada 574
Glas Grada 573
Glas Grada 572
Glas Grada 571
Glas Grada 570
Glas Grada 569
Glas Grada 568
Glas Grada 567
Glas Grada 566
Glas Grada 565
Glas Grada 564
Glas Grada 562-563
Glas Grada 561
Glas Grada 560
Glas Grada 559
Glas Grada 558
Glas Grada 557
Glas Grada 556
Glas Grada 555
Glas Grada 554
Glas Grada 553
Glas Grada novi broj
Glas Grada 551
Glas Grada 550
Glas Grada 549
Glas Grada 548
Glas Grada 547
Glas Grada 546
Glas grada 545
Glas Grada 544
Glas Grada 543
Glas Grada 542
Glas Grada 541
Glas Grada 540
Glas Grada 539
Glas Grada 538
Glas Grada 537
Glas Grada 535 / 536
Glas Grada 534
Glas Grada 533
Glas Grada 532
Glas Grada 531
Glas Grada 530
Glas Grada 529
Glas Grada 528
Glas Grada 527
Glas Grada 526
Glas Grada 525
Glas Grada 524
Glas Grada 523
Glas Grada 522
Glas Grada 521
Glas Grada 520
Glas Grada 519
Glas Grada 518
Glas Grada 517
Glas Grada 516
Glas Grada 515
Glas Grada 514
Glas Grada broj 513
Glas Grada 512
Glas Grada 510/511
Glas Grada 509
Glas Grada 508
Glas Grada 507
Glas Grada 506
Glas Grada 505
Glas Grada 496
Glas Grada 497
Glas Grada 498
Glas Grada 499
Glas Grada 500
Glas Grada 502
Glas Grada 504
Glas Grada broj 503
Nazad Naprijed