MALI OGLASI
13.05.2020 | Lukša Lucianović

Feljton 327 „IZ POVIJESTI DUBROVAČKOG TURIZMA“ Turistički promet krajem 19. i početkom 20. stoljeća (10)

Autor: Libero Portal
Foto: Glas Grada
Turistički promet krajem 19. i početkom 20. stoljeća (10)
Nastavljamo pisati o tome kako se Austrija, koja je okupirala ove prostore, slabo brinula o gospodarskom napretku kako čitave Dalmacije pa tako i Dubrovnika i njegove okolice

Tri godine poslije osnutka Društva za promicanje narodno-gospodarskih interesa Dalmacije — 1897. — počelo se govoriti o inicijativi, nikloj u okviru tog društva, da se osnuje Dioničko društvo za hotele i lječilišta u Dalmaciji. Jedan novinski napis, baveći se tom inicijativom, i hvaleći je, isticao je da turizam ima sve više razvojnog izgleda u Dalmaciji. Stranci rado posjećuju Dalmaciju, jer ih ona »vabi svojim ljepotama«, vuče ih na svoje »čarobne žale«. Da je drukčija uprava u Dalmaciji, Dalmacija bi »mogla postati malom Kalifornijom«. U njoj bi »poduzetni duh« mogao »mnogo česa stvoriti«, što bi za njene stanovnike bilo »od neprocijenjene koristi«. Dolazeći u Dalmaciju, turisti je »to više vole, što ju bolje poznaju«. Ali, u Dalmaciji nema potrebne poslovne pokretljivosti, koja bi učinila od turizma ono što on u njoj može biti. Jedino su u Dubrovniku učinjeni značajni koraci. Tu je, u interesu daljnjeg razvoja turizma, i obilna »domaća glavnica uložena«. Dioničko društvo za hotele i lječilišta u Dalmaciji, koje bi trebalo osnovati, trebalo bi »na svim glavnijim točkama Zadar — Spljet — Dubrovnik — Kotor podignuti hotele, manje i čedne, ali čiste, pristojne i ukusne, bez luksuza i pretjerivanja«. Poznato je da luksuz i pretjerivanja u hotelima donose gubitke budući da takvi hoteli odbijaju turiste - »svojim previsokim cijenama«. I dubrovački »Hotel Imperial« — navedeno je dalje u tom napisu — odviše je luksuzan i skup, »spada u već lanciranu francusku rivieru a ne in un paese vergine ... kao što je Dalmacija«. Već postojeće Prvo austrijsko dioničko društvo za građenje hotela i lječilišta Dubrovnik — Kotor i ovo novo: Dioničko društvo za hotele i lječilišta u Dalmaciji, koje se ima osnovati, trebali bi se s vremenom stopiti »u jedno«. Ako ova akcija uspije mogao bi u jadranskom primorju nastati »jedan pravi lanac hotela i lječilišta« i jedna privlačna rivijera, koja bi »uz pametnu i vještu reklamu« mogla postati sastajalište »svih sjevernih stranaca, osobito braće Rusa, tih stalnih i unosnih gostiju južnog podneblja«. S turizmom bi Dalmacijatrebala i mogla postići svoj preporod »u ekonomskom i kulturnom pogledu«. S turizmom bi sigurno porastao i narodni ugled stanovnika istočnojadranskog primorja, jer stranci, koji ne poznaju te stanovnike, drže ih »za barbare ili talijance«. Međutim, stranci koji dolaze u Dalmaciju, brzo mijenjaju svoja kriva predubjeđenja. Oni, došavši ovdje, vide da je »taj narod pitom, uljudan i skladan, pa i inteligentan u svakom pogledu«. Dostojan svestranog uvažavanja i najiskrenijeg poštovanja.

 

 

Vrijeme je potom prolazilo. Društvo za promicanje narodno-gospodarskih interesa Dalmacije je postojalo, ali nekog djelotvornijeg njegova rada nije bilo. U srpnju 1899. — godinu dana prije otvaranja svjetske gospodarske izložbe u Parizu — to se društvo oglasilo obaviješću da će se u sklopu Austrijskog paviljona na toj izložbi dati prostor i za Dalmaciju. Jer: »Dalmacija mora doći pred oči drugim narodima u svojoj cjelini. Samo tako možemo svratiti opću pažnju na Dalmaciju, samo tako možemo pobuditi veliki svijet da je posjeti«. Prema zamisli Društva za promicanje narodno-gospodarskih interesa Dalmacije, Dalmaciju bi na izložbi trebalo predstaviti sa što potpunijom slikom »njenih prirodnih krasota, njenih gradova, njezine historije, umjetnosti, njezinih spomenika, običaja i života njenih stanovnika«, kao i »njezinog privrednog stanja«. Stoga je to društvo pozivalo da se na njegovu adresu (Wien, I. Freiung 3) pošalju za tu izložbu »svi predmeti, koji služe kao ilustracija osebina Dalmacije«

 

 

Taj poziv Društva za promicanje narodno-gospodarskih interesa Dalmacije naišao je na popriličan odaziv, osobito iz dubrovačkog kraja. U zasebnom odjelu o Dalmaciji u okviru Austrijskog paviljona na svjetskoj izložbi u Parizu 1900. godine bilo je i izložaka koji su govorili o Dubrovniku i okolici dubrovačkoj, čiji su tvorci ili vlasnici bili nastanjeni izvan Dubrovnika i Dalmacije. 

 

 

Slika:  Hotel „Lacroma“ nalazio se u Karmenu i bio jako dobro posjećen od brojnih pomoraca koji su radili ili prolazili starom gradskom lukom.

 

 

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo ( HZJZ ) objavio je preporuke

za rad hotela i iznajmljivača.

 

 

Sukladno reaktivaciji određenih aktivnosti temeljem Odluke o prilagodbi mjera, za organizaciju hotelske i iznajmljivačke djelatnosti preporučuje se postupanje sukladno sljedećim preporukama.

1. Opća pravila i uvjeti za hotelske prostore
• Fizička udaljenost. Tijekom boravka u hotelu posjetitelji se moraju pridržavati mjere fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge posjetitelje izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine.
• Dezinficijens. Na ulazima hotelskih prostora (predvorje, recepcija, sportsko-rekreacijski sadržaji, pultovi za obavljanje plaćanja usluga) te u radnom prostoru zaposlenika nužno je na raspolaganje postavljanje dozatora s dezinfekcijskim sredstvom (na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem).
• Vidljive obavijesti i informiranje gostiju. Na ulazima hotelskih prostora na vidljivom je mjestu, nužno postaviti informacije o higijenskim postupcima ili postaviti informacije sa smjernicama o pravilnom ponašanju i mjerama zaštite u prostore gdje borave gosti, ili te informacije dati gostima prilikom prijave ili staviti informativni letak u smještajnu jedinicu. U smještajnoj jedinici dostupan je broj telefona odgovorne osobe u hotelu koja dalje preuzima kontakt prema zdravstvenim ustanovama u slučaju sumnje na COVID-19.
• Maksimalan broj osoba u prostorima. Poštovati pravila maksimalnog broja dozvoljenih osoba u određenim prostorima sukladno definiranim kriterijima fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge posjetitelje izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine.
• Papirnati ručnici i jednokratni materijal. Nužno je osigurati dostatnu količinu papirnatih ručnika i ostalih jednokratnih materijala, sredstava i opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju.
• Odlaganje otpada. U svim javnim prostorijama unutar hotela preporuča se postavljanje kante za otpatke s odgovarajućim poklopcima.
• Zaštitna oprema. Nužno je osigurati dostatnu količinu zaštitnih maski i rukavica za zaposlenike koji ulaze u smještajne jedinice gosta (npr. djelatnici održavanja, spremačice i sl.).
• Pridržavati se svih općih i higijenskih mjera. Upute za čišćenje i dezinfekciju dostupne su na sljedećim poveznicama: Bez oboljelih od COVID-19: 

Osobe pod sumnjom ili oboljele od COVID-19: LINK

Ostale opće mjere prevencije širenja bolesti COVID-19 dostupne su OVDJE

2. Recepcija, predvorje i ostali javni prostori

• Prozračivanje. Redovito prozračivati sve prostore.
• Higijena recepcije. Dezinfekcija površina recepcije u redovnim razmacima (npr. svakih sat vremena), a prostor prijema i odjave gostiju (dodirne površine) dezinficirati većom frekvencijom od ostalih površina rececpcije.
• Fizička udaljenost na recepciji. Osigurati dovoljan razmak između osoblja na recepciji i gosta te djelatnika međusobno, smanjiti duljinu trajanja prijave/odjave ispod 15 minuta (što je definicija bliskog kontakta) ili ako to nije moguće postaviti pregrade (od pleksiglasa ili sličnog materijala koji osigurava potrebnu sanitarnu udaljenost). Regulira se i ograničava maksimalni broj osoba u prostoru recepcije sukladno mjerama fizičke udaljenosti 1, 5 metar.
• Informiranje gostiju i djelatnika. Osoblje recepcije treba biti dovoljno informirano o COVID- 19 kako bi mogli bez problema izvršavati dodijeljene zadatke i spriječiti moguće širenje COVID-19 unutar ustanove. Morali bi biti u mogućnosti informirati goste koji se raspituju o politici hotela u pogledu provedbe preventivnih mjera ili drugih usluga koje gosti mogu zahtijevati (na primjer, medicinske i ljekarničke usluge dostupne na tom području ili u samom objektu, brojevi telefona dežurnih epidemiologa i sl.).
• Primjena tehnologije. Potenciranje obavljanja check-ina online/booking i prijava od kuće (opcija je pronalaženje tehničke mogućnosti direktne prijave gosta na e-visitor), beskontaktnog plaćanja, plaćanja predračunom, samo-skeniranja dokumenata i sl. (gdje je primjenjivo i moguće).
• Check-out. Savjetovati goste da najave svoje check-out planove unaprijed kako bi se računi mogli pripremiti na vrijeme i izbjeglo zadržavanje na recepciji.
• Mjenjački poslovi i bankomati. Preferirati gdje je moguće mijenjanje i podizanje novaca na bankomatima koji su postavljeni na vanjskom dijelu/izvan recepcije. Bankomati se nalaze u javnim prostorima koji su pokriveni dozator sa dezinficijensima.
• Dizala. Postaviti sigurnosne upute, uključujući maksimalan broj gostiju koji je odjednom dozvoljen, ispred i unutar dizala. Dizala se nalaze u javnim prostorima koji su pokriveni dispenzerima sa dezificijensima, a odmak od max.broja korisnika pojedinog dizala napraviti ako su korisnici dio obitelji ili dijele zajedničku smještajnu jedinicu.
• Uvjeti održavanje higijene sanitarnih čvorova. Pojačano čišćenje, dezinfekcija i prozračivanje javnih sanitarnih prostora svaka dva sata (a po potrebi i češće), pojačati broj zaposlenika za dnevna čišćenja u svakom sanitarnom čvoru. Ograničiti istovremeno korištenje sanitarnog čvora sukladno veličini i propisanim sanitarnim uvjetima.
• Business centri/konferencijski prostori. Obavezna dezinfekcija stolova i sve opreme nakon korištenja. Poštivanje fizičke udaljenosti od 1,5 metra između pojedinih skupina gostiju.
• Dječji sadržaji. Osigurati rad na način kako je propisan rad dječjih vrtića i igrališta u gradovima. Preporuke dostupne na mrežnim stranicama HZJZ-a.
• Dostupnost opreme. U slučaju potrebe osigurati gostima dostupne termometre te zaštitne maske i rukavice (na upit).

3. Prostori za usluživanje hrane i pića i trgovački sadržaji

Trgovine i ugostiteljski objekti u hotelu trebaju raditi u skladu sa odlukama Stožera civilne zaštite i postojećim preporukama za te djelatnosti izvan hotela. 

Upute za rad trgovina dostupne su na poveznici 

Upute za ugostiteljske objekte dostupne OVDJE

4. Smještajne jedinice

• Frekvencija čišćenja smještajnih jedinica. Čišćenje te zamjena posteljine i ručnika obavljati će se sukladno postojećim standardima, uz informiranje gostiju da se ukoliko žele režim čišćenja i zamjene posteljina i ručnika može i drugačije urediti, odnosno prilagoditi zahtjevima gosta (npr. da se samo prilikom dolaska/odlaska čisti soba i mijenjaju ručnici i posteljina te da se ukinute princip zamjene ručnika i posteljina te čišćenja za vrijeme boravka gostiju).
• Čišćenje površina i sanitarnog čvora. Sve površine koje su došle u kontakt s gostom (noćni ormarić, stol, stolica, stolić za kavu, bilo koji namještaj, sadržaji, telefon, daljinski upravljač itd.) moraju se očistiti prikladnim deterdžentom i dezinfekcijskim sredstvom. Čišćenje svih površina kupaonice mora se posvetiti posebna pozornost prilikom smjene gostiju.
• Posteljina i ručnici. Korištena posteljina (posteljina i ručnici u kupaonici) mora se čuvati u zatvorenom spremniku odvojenom od kolica s čistom posteljinom; prljava i čista posteljina uvijek se mora odvajati i ne smije doći u kontakt.
• Informiranje gostiju. Osigurati da su informacije/upute o novima procedurama za čišćenje soba i zamjena posteljine jasno vidljive i dostupne gostima. 

5. Preporuke za osoblje hotela

• Opće zaštitne mjere. Izbjegavati bliski kontakt s osobama koje pokazuju simptome povišene temperature, kašlja i/ili otežanog disanja. Izbjegavati dodirivanje lica, usta, nosa i očiju, rukovanje i bliski razgovor te održavati socijalnu distancu. Prilikom kašljanja ili kihanja, pokriti usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju odmah treba baciti u smeće i oprati ruke. Redovito prati ruke sapunom i vodom/ili koristiti dezinficijens na bazi alkohola ili drugog sredstva prikladnog za kožu s virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.
• Maksimalna zaštita kupaca i osoblja hotela. Ako je moguće ugraditi zaštitnu pregradu na mjestu posluživanja i na blagajni, koja će fizički odvojiti blagajnika od kupca. Treba poticati beskontaktno plaćanje kreditnim karticama. Tijekom boravka u prostorima hotela posjetitelji se moraju pridržavati mjere fizičke udaljenosti od 1,5 metra u odnosu na druge posjetitelje izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine.
• Dnevno mjerenje tjelesne temperature. Osoblje treba prije dolaska u jutarnju smjenu izmjeriti tjelesnu temperaturu. Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti na posao dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.
• Dvosmjenski rad. Ako je moguće, organizirati rad dvokratno, na način da između prve i druge smjene bude barem sat vremena razmaka, koji će se iskoristiti za čišćenje i dezinfekciju površina tijekom rutinskog čišćenja. Površine se dezinficiraju prebrisavanjem dezinficijensom na bazi alkohola u koncentraciji ne manjoj od 70 % ili drugog sredstva prikladnog za korištenje na koži s deklariranim virucidnim djelovanjem prema uputama proizvođača.
• Informiranost osoblja. Prije početka rada / otvaranja educirati osoblje o svim mjerama koje se provode.

6. Tehnička služba i održavanje

• Korištenje vode i kloriranja. Održavanje higijenskih uvjeta bazenske vode (vode za kupanje) te osiguravanje neometanog rada uređaja za pripremu vode provodi se na uobičajen način. Vezano uz bazenske vode moguća je primjena maksimalnih dozvoljenih koncentracija klora.
• Oprema za pranje tekstila i pranje posuđa. Potrebno je provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za pranje posuđa i rublja, posebno radne temperature, kao i ispravnu dozu kemikalija za čišćenje i dezinfekciju.
• Klima uređaji, uređaji za grijanje i ventilaciju (HVAC). Posvetiti posebnu pažnju praćenju stanja filtera i održavanju pravilnog stanja brzina zamjene zraka u zatvorenom prostoru. Treba provjeriti pravilno funkcioniranje opreme za ventilaciju, izmjenu zraka i odvlaživanje natkrivenih bazena. Preporuča se pojačana ventilacija hotelskih prostora npr. povećanjem broja ventilacija, povećanjem postotka vanjskog zraka koji cirkulira u sustav.
• Dozatori i ostali uređaji za dezinfekcijska sredstva. Treba provoditi redovite provjere kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje uređaja za sapun i dezinfekcijska sredstva. Sušače za ruke preporuča se staviti van funkcije te ih zamijeniti jednokratnim papirnatim ručnicima za brisanje ruku. Neispravne jedinice treba brzo popraviti ili zamijeniti.

7. Bazeni, plaže i sportsko – rekreacijske i ostale uslužne djelatnosti

• Bazeni i plaže. Odvojiti ležaljke na način da se osigura fizička udaljenost od u odnosu na druge posjetitelje izuzev ako se radi o članovima iste obitelji ili skupine. Osoblje hotela obavezno treba dezinficirati ležaljke nekoliko puta dnevno, a svakako nakon što određeni gost više ne koristi ležaljku te je drugi gost želi koristiti.
• Rekreativni sport. U prostorima predviđenim za rekreativni sport u zatvorenom primjenjuju se upute „Preporuka za treninge i športsko-rekreativne aktivnosti u zatvorenim športskim objektima tijekom epidemije COVID-19“ objavljene na mrežnim stranicama HZJZ-a.
• Kozmetičke usluge. Upute dostupne OVDJE
• Maserske usluge. Upute dostupne OVDJE
• Wellness i saune. Ograničiti broj osoba, posebice u zatvorenim objektima (npr. wellness) i prostorima, u skladu s raspoloživim prostorom. Preporuča se van funkcije staviti sve vlažne saune. Suhe saune, primjerice finska sauna, mogu nastaviti s radom. Učestalije prozračivati, čistiti i dezinficirati sve površine u predprostorima i sanitarne čvorove.

8. Primanje suradnih djelatnika i nenajavljenih gostiju

• Suradni djelatnici. Dolazak drugih osoba (npr. majstora, kurira, dostavljača) treba organizirati na način da se prije dolaska te osobe telefonski najave i izmjere temperaturu. 

Ako je tjelesna temperatura viša od 37,2 °C u jutarnjim satima, ako se osoba osjeća bolesno ili ima bilo koje znakove bolesti (odnosi se na sve simptome i znakove bolesti, ne samo na bolesti dišnih puteva), treba se javiti nadređenom i ne dolaziti u hotel dok se telefonski ne javi nadležnom obiteljskom liječniku.

Napomena: svi zainteresirani koji žele više znati o ovim preporukama(„OVDJE“) kliknite naslov ovog članka i dobit će se potrebne informacije.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Ocijenite članak
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu? Zatvori
Pošalji
Glas Grada - Tiskana izdanja
Glas Grada 797
Glas Grada 196
Glas Grada 795
Glas Grada 794
Glas Grada 793
Glas Grada 792
Glas Grada 791
Glas Grada 790
Glas Grada 789
Glas Grada 788
Glas Grada 787
Glas Grada 786
Glas Grada 785
Glas Grada 784
Glas Grada 783
Glas Grada 782
Glas Grada 781
Glas Grada 780
Glas Grada 779
Glas Grada 778
Glas Grada 777
Glas Grada 776
Glas Grada 775
Glas Grada 774
GLAS GRADA 773
Glas Grada 772
Glas Grada 771
Glas Grada 770
Glas Grada 769
Glas Grada 768
Glas Grada 767
Glas Grada 766
Glas Grada 765
Glas Grada 764
Glas Grada 763
GLAS GRADA 762
Glas Grada 761
Glas Grada 760
Glas Grada 759
Glas Grada 758
Glas Grada 757
Glas Grada 756
Glas Grada 755
Glas Grada 754
Glas Grada 753
Glas Grada 752
Glas Grada 751
GLAS GRADA 750
Glas Grada 749
Glas Grada 748
GLAS GRADA 747
GLAS GRADA 746
GLAS GRADA 745
GLAS GRADA 743/744
GLAS GRADA 742
Glas Grada 741
Glas Grada 740
Glas Grada 739
Glas Grada 738
Glas Grada 737
Glas Grada 736
Glas Grada 735
Glas Grada 734
Glas Grada 733
Glas Grada 732
Glas Grada 731
Glas Grada 730
Glas Grada 729
Glas Grada 728
Glas Grada 727
Glas Grada 726
Glas Grada 725
Glas Grada 724
Glas Grada 723
Glas Grada 722
Glas Grada 721
Glas Grada 720
Glas Grada 718/719
Glas Grada 717
Glas Grada 716
Glas Grada 715
Glas Grada 714
Glas Grada 713
Glas Grada 712
Glas Grada 711
Glas Grada 710
Glas Grada 709
Glas Grada 708
Glas Grada 707
Glas Grada 706
Glas Grada 705
Glas Grada 704
Glas Grada 703
Glas Grada 702
Glas Grada 701
Glas Grada 700
Glas Grada 699
Glas Grada 698
Glas Grada 697
Glas Grada 696
Glas Grada 695
Glas Grada 694
Glas Grada 693
Glas Grada 692
Glas Grada 691
Glas Grada 690
Glas Grada 689
Glas Grada 688
Glas Grada 687
Glas Grada 686
Glas Grada 685
Glas Grada 684
Glas Grada 683
Glas Grada 682
Glas Grada 681
Glas Grada 680
Glas Grada 679
Glas Grada 678
Glas Grada 677.
Glas Grada 676
Glas Grada 675
Glas Grada 674
Glas Grada 673
Glas Grada 672
Glas Grada 671
Glas Grada 670
Glas Grada 669
Glas Grada 668
Glas Grada 666/7
Glas Grada 665
Glas Grada 664
Glas Grada 663
Glas Grada 662
Glas Grada 661
Glas Grada 660
Glas Grada 659
Glas Grada 657
Glas Grada 656
Glas Grada 655
Glas Grada 654
Glas Grada 653
Glas Grada 652
Glas Grada 651
Glas Grada 650
Glas Grada 649
Glas Grada 648
Glas Grada 647
Glas Grada 646
Glas Grada 645
Glas Grada 644
Glas Grada 643
Glas Grada 642
Glas Grada 641
Glas Grada 640
Glas Grada 639
Glas Grada 638
Glas Grada 637
Glas Grada 636
Glas Grada 635
Glas Grada 634
Glas Grada 633
Glas Grada 632
Glas Grada 631
Glas Grada 630
Glas Grada 629
Glas Grada 628
Glas Grada 627
Glas Grada 626
Glas Grada 625
Glas Grada 624
Glas Grada 623
Glas Grada 622
Glas Grada 621
Glas Grada 620
Glas Grada 619
Glas Grada 618
Glas Grada 617
Glas Grada 616
Glas Grada 614 / 615
Glas Grada 613
Glas Grada 612
Glas Grada 611
Glas Grada 610
Glas Grada 609
Glas Grada 608
Glas Grada 607
Glas Grada 606
Glas Grada 605
Glas Grada 604
Glas Grada 603
Glas Grada 602
Glas Grada 601
Glas Grada 600
Glas Grada 599
Glas Grada 598
Glas Grada 597
Glas Grada 596
Glas Grada 595
Glas Grada 594
Glas Grada 593
Glas Grada 592
Glas Grada 591
Glas Grada 590
Glas Grada 589
Glas Grada 588
Glas Grada 587
Glas Grada 586
Glas Grada 585
Glas Grada 584
Glas Grada 583
Glas Grada 582
Glas Grada 581
Glas Grada 580
Glas Grada 579
Glas Grada 578
Glas Grada 577
Glas Grada 576
Glas Grada broj 575
Glas Grada 574
Glas Grada 573
Glas Grada 572
Glas Grada 571
Glas Grada 570
Glas Grada 569
Glas Grada 568
Glas Grada 567
Glas Grada 566
Glas Grada 565
Glas Grada 564
Glas Grada 562-563
Glas Grada 561
Glas Grada 560
Glas Grada 559
Glas Grada 558
Glas Grada 557
Glas Grada 556
Glas Grada 555
Glas Grada 554
Glas Grada 553
Glas Grada novi broj
Glas Grada 551
Glas Grada 550
Glas Grada 549
Glas Grada 548
Glas Grada 547
Glas Grada 546
Glas grada 545
Glas Grada 544
Glas Grada 543
Glas Grada 542
Glas Grada 541
Glas Grada 540
Glas Grada 539
Glas Grada 538
Glas Grada 537
Glas Grada 535 / 536
Glas Grada 534
Glas Grada 533
Glas Grada 532
Glas Grada 531
Glas Grada 530
Glas Grada 529
Glas Grada 528
Glas Grada 527
Glas Grada 526
Glas Grada 525
Glas Grada 524
Glas Grada 523
Glas Grada 522
Glas Grada 521
Glas Grada 520
Glas Grada 519
Glas Grada 518
Glas Grada 517
Glas Grada 516
Glas Grada 515
Glas Grada 514
Glas Grada broj 513
Glas Grada 512
Glas Grada 510/511
Glas Grada 509
Glas Grada 508
Glas Grada 507
Glas Grada 506
Glas Grada 505
Glas Grada 496
Glas Grada 497
Glas Grada 498
Glas Grada 499
Glas Grada 500
Glas Grada 502
Glas Grada 504
Glas Grada broj 503
Nazad Naprijed