MALI OGLASI
15.09.2017 | Damir Račić

Gradnja puta „Iza Grada“ krajem XIX. stoljeća Napokon godine 1896. u aprilu počelo je probijanje tog puta, koji je bio gotov godine 1900. a gradio ga je inž. Meneghello

Autor: Glas Grada
Gradnja puta „Iza Grada“ krajem XIX. stoljeća Napokon godine 1896. u aprilu počelo je probijanje tog puta, koji je bio gotov godine 1900. a gradio ga je inž. Meneghello

U novinskom izvješću spominje se ulica sv. Nikole, koja danas ne postoji, ali s velikom vjerojatnošću može se navesti gdje je ista jedno vrijeme postojala. U blizini današnje crkve sv. Nikole, tj. poviše nje nalazio se je magazin za vrijeme Dubrovačke Republike koji je služio 1521. god. za pohranu streljiva i artiljerije, kako se navodi u knjizi Lukše Beritića „Utvrđenja grada Dubrovnika“ (str. 127). U kasnijim stoljećima magazin je izgubio prvobitnu namjenu te je izgrađena ulica koja je dobila naziv po crkvi koja se nalazi u njenoj neposrednoj blizini. Kroz tu ulicu moglo se je izići na Peline. Grad nije imao sjeverni izlaz kroz zidine sve do 1908. godine kad je izgrađena „Buža“ u produžetku Boškovićeve ulice. Prije izgradnje „Buže“ Dum Marin Beusan predlagao je sjeverni otvor u zidinama i predziđu te spajanje Pelina sa putem iza grada drvenim mostom. Međutim, dubrovačka općina opredijelila se je za Boškovićevu ulicu. Ulica sv. Nikole, (kako sam dobio usmenu informaciju) postojala je sve do početka II. svjetskog rata, kad je na vrhu izgrađena kuća i time zatvoren izlaz na Peline. Donji dio ulice zatvoren je velikim vratima ispred kojih se nalaze dva visoka skalina. Danas taj prostor služi privatnom ugostitelju također kao magazin za njegov inventar.

Crvena Hrvatska“ od 7.12.1907. godine, broj 98.

VRATA NA PELINAMA

Nazad nekoliko mjeseca bila je općina zamolila vojničku vlast, da joj dozvole probiti vrata u gradskim bedemima na Pelinama. Dozvola je – kako čujemo – stigla.

Misao je ova dosta stara. Nju je nadasve zagovarao dum Marin Beusan, ali je onda bilo poteškoća zbog Posata (jarak iza Grada – nap. D.R.) koji je trebalo premostiti. Sada je lakše, jer se je zbog gradnje puta (Iza Grada), Posat barem do pola napunio.

Peline su možda najzapušteniji dio grada zbog toga što su teško pristupačne. Trebalo se je (us)peti na njih uz ulice koja su dosta slikovite, ali za stanovnike nezgodne. Sada kada bi se vrata probila, na Peline bi se moglo doći (pristupiti) da tako rečemo u kočiji (koristeći novoizgrađeni put Iza Grada – kom. D.R.). S novim vratima dobile bi mnogo i kuće (na vrijednosti) „iza grada“ koje su sada bile odijeljene bedemom, te je stanovnicima trebalo obilaziti da dođu na „Placu“. (Ovdje se misli na stanovnike koji su stanovali Iza Grada - kom. D.R.).

Crvena Hrvatska“ od 26.8.1908. godine, broj 69.

OTVORENA „BUŽA“ (naslov D.R.)

Nova gradska vrata na Pelinama otvorena su javnom prometu. Time je doskočeno prijekoj potrebi stanara onog gradskog predjela, a i zaleđe grada puno je dobilo. (Probijeno je predziđe i zidine. Smatram, da nisu trebala biti takvih velikih dimenzija, osobito visine! – kom. D.R.)

GRADNJA PUTA „IZA GRADA“ PRED 40 GODINA

(„Dubrava“ na Badnji dan 1935. god; broj 43)

Put „Iza Grada“. – Prvi povod gradnji ovog puta dala je okolnost, što austrijski general baron St. Jovanović vodeći godine 1878. kroz Dubrovnik vojsku iz Bosne, nije mogao da uvede topove kroz gradska vrata. Dugo je iza toga prošlo vremena, dok se je put iza grada počeo izrađivati. Karavane kola, krcatih robom (a cijeli je onda promet Dubrovnika s istokom išao (zaprežnim) kolima) jedva su prolazile kroz grad, jer je iza grada bila visoka strmen, te je stoga češće zapinjao promet. Prolaz kola kroz grad otešćavao (otežavalo) je dosta uzdržavanje čistoće grada. Brojne su molbe bile upućene austrijskog vladi, da napravi put iza grada, i da tako doskoči vitalnoj potrebi Dubrovnika. Napokon godine 1896. u aprilu počelo je probijanje tog puta, koji je bio gotov godine 1900. a gradio ga je inž. Meneghello. Gradnja je bila preventivirana (novčano osigurana na) 80.000 forinti, a zapala je na koncu (na iznos od) 120.000. Godine 1908. dubrovačka je općina probila vrata na vrh Prijekoga, (tj.) u produljenju Ulice Boškovićeve („Buža“), i tako ostvarila direktan spoj Prijekoga sa putem iza grada. Već se je odavno osjećala u Dubrovniku potreba i ovog spoja. Tako je pokojni svećenik Dum Marin Beusan zagovarao izgradnju drvenog mosta do puta iza grada počinjujući od vrata, koja su se imala probit na vrh ulice sv. Nikole.

To nije jedina ulica u Gradu koja je zbog nečije privatne građevinske intervencije tijekom XIX. i u prvoj polovini XX. stoljeća zatvoren prolaz cijelom njenom dužinom. Zbog toga je Dubrovnik izgubio, kad se sve građevinske intervencije uzmu u obzir, mnogo od svoje izvornosti unutar zidina. U lokalnoj tiskovini „Crvena Hrvatska“ s kraja XIX. stoljeća mogu se naći detaljnija novinska izvješća o početku i napredovanju radova na izgradnji „puta iza grada“. Prije izgradnje „puta iza grada“ cjelokupni kolski promet odvijao se kroz grad, tj. glavnom ulicom. Bilo je i povremenih nezgoda konja koji bi se popuzli na pločniku, ali to je posebna gradska tema o našem Gradu na kraju XIX. stoljeća.

Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu?
Ocijenite članak
Znate li nešto više o temi ili želite prijaviti grešku u tekstu? Zatvori
Pošalji
Glas Grada - Tiskana izdanja
Glas Grada 797
Glas Grada 196
Glas Grada 795
Glas Grada 794
Glas Grada 793
Glas Grada 792
Glas Grada 791
Glas Grada 790
Glas Grada 789
Glas Grada 788
Glas Grada 787
Glas Grada 786
Glas Grada 785
Glas Grada 784
Glas Grada 783
Glas Grada 782
Glas Grada 781
Glas Grada 780
Glas Grada 779
Glas Grada 778
Glas Grada 777
Glas Grada 776
Glas Grada 775
Glas Grada 774
GLAS GRADA 773
Glas Grada 772
Glas Grada 771
Glas Grada 770
Glas Grada 769
Glas Grada 768
Glas Grada 767
Glas Grada 766
Glas Grada 765
Glas Grada 764
Glas Grada 763
GLAS GRADA 762
Glas Grada 761
Glas Grada 760
Glas Grada 759
Glas Grada 758
Glas Grada 757
Glas Grada 756
Glas Grada 755
Glas Grada 754
Glas Grada 753
Glas Grada 752
Glas Grada 751
GLAS GRADA 750
Glas Grada 749
Glas Grada 748
GLAS GRADA 747
GLAS GRADA 746
GLAS GRADA 745
GLAS GRADA 743/744
GLAS GRADA 742
Glas Grada 741
Glas Grada 740
Glas Grada 739
Glas Grada 738
Glas Grada 737
Glas Grada 736
Glas Grada 735
Glas Grada 734
Glas Grada 733
Glas Grada 732
Glas Grada 731
Glas Grada 730
Glas Grada 729
Glas Grada 728
Glas Grada 727
Glas Grada 726
Glas Grada 725
Glas Grada 724
Glas Grada 723
Glas Grada 722
Glas Grada 721
Glas Grada 720
Glas Grada 718/719
Glas Grada 717
Glas Grada 716
Glas Grada 715
Glas Grada 714
Glas Grada 713
Glas Grada 712
Glas Grada 711
Glas Grada 710
Glas Grada 709
Glas Grada 708
Glas Grada 707
Glas Grada 706
Glas Grada 705
Glas Grada 704
Glas Grada 703
Glas Grada 702
Glas Grada 701
Glas Grada 700
Glas Grada 699
Glas Grada 698
Glas Grada 697
Glas Grada 696
Glas Grada 695
Glas Grada 694
Glas Grada 693
Glas Grada 692
Glas Grada 691
Glas Grada 690
Glas Grada 689
Glas Grada 688
Glas Grada 687
Glas Grada 686
Glas Grada 685
Glas Grada 684
Glas Grada 683
Glas Grada 682
Glas Grada 681
Glas Grada 680
Glas Grada 679
Glas Grada 678
Glas Grada 677.
Glas Grada 676
Glas Grada 675
Glas Grada 674
Glas Grada 673
Glas Grada 672
Glas Grada 671
Glas Grada 670
Glas Grada 669
Glas Grada 668
Glas Grada 666/7
Glas Grada 665
Glas Grada 664
Glas Grada 663
Glas Grada 662
Glas Grada 661
Glas Grada 660
Glas Grada 659
Glas Grada 657
Glas Grada 656
Glas Grada 655
Glas Grada 654
Glas Grada 653
Glas Grada 652
Glas Grada 651
Glas Grada 650
Glas Grada 649
Glas Grada 648
Glas Grada 647
Glas Grada 646
Glas Grada 645
Glas Grada 644
Glas Grada 643
Glas Grada 642
Glas Grada 641
Glas Grada 640
Glas Grada 639
Glas Grada 638
Glas Grada 637
Glas Grada 636
Glas Grada 635
Glas Grada 634
Glas Grada 633
Glas Grada 632
Glas Grada 631
Glas Grada 630
Glas Grada 629
Glas Grada 628
Glas Grada 627
Glas Grada 626
Glas Grada 625
Glas Grada 624
Glas Grada 623
Glas Grada 622
Glas Grada 621
Glas Grada 620
Glas Grada 619
Glas Grada 618
Glas Grada 617
Glas Grada 616
Glas Grada 614 / 615
Glas Grada 613
Glas Grada 612
Glas Grada 611
Glas Grada 610
Glas Grada 609
Glas Grada 608
Glas Grada 607
Glas Grada 606
Glas Grada 605
Glas Grada 604
Glas Grada 603
Glas Grada 602
Glas Grada 601
Glas Grada 600
Glas Grada 599
Glas Grada 598
Glas Grada 597
Glas Grada 596
Glas Grada 595
Glas Grada 594
Glas Grada 593
Glas Grada 592
Glas Grada 591
Glas Grada 590
Glas Grada 589
Glas Grada 588
Glas Grada 587
Glas Grada 586
Glas Grada 585
Glas Grada 584
Glas Grada 583
Glas Grada 582
Glas Grada 581
Glas Grada 580
Glas Grada 579
Glas Grada 578
Glas Grada 577
Glas Grada 576
Glas Grada broj 575
Glas Grada 574
Glas Grada 573
Glas Grada 572
Glas Grada 571
Glas Grada 570
Glas Grada 569
Glas Grada 568
Glas Grada 567
Glas Grada 566
Glas Grada 565
Glas Grada 564
Glas Grada 562-563
Glas Grada 561
Glas Grada 560
Glas Grada 559
Glas Grada 558
Glas Grada 557
Glas Grada 556
Glas Grada 555
Glas Grada 554
Glas Grada 553
Glas Grada novi broj
Glas Grada 551
Glas Grada 550
Glas Grada 549
Glas Grada 548
Glas Grada 547
Glas Grada 546
Glas grada 545
Glas Grada 544
Glas Grada 543
Glas Grada 542
Glas Grada 541
Glas Grada 540
Glas Grada 539
Glas Grada 538
Glas Grada 537
Glas Grada 535 / 536
Glas Grada 534
Glas Grada 533
Glas Grada 532
Glas Grada 531
Glas Grada 530
Glas Grada 529
Glas Grada 528
Glas Grada 527
Glas Grada 526
Glas Grada 525
Glas Grada 524
Glas Grada 523
Glas Grada 522
Glas Grada 521
Glas Grada 520
Glas Grada 519
Glas Grada 518
Glas Grada 517
Glas Grada 516
Glas Grada 515
Glas Grada 514
Glas Grada broj 513
Glas Grada 512
Glas Grada 510/511
Glas Grada 509
Glas Grada 508
Glas Grada 507
Glas Grada 506
Glas Grada 505
Glas Grada 496
Glas Grada 497
Glas Grada 498
Glas Grada 499
Glas Grada 500
Glas Grada 502
Glas Grada 504
Glas Grada broj 503
Nazad Naprijed